Hejtman Půta: Valná hromada Euroregionu Nisa může rozhodnout o zvláštních peněžitých podporách

23.09.2022 5:34 | Tisková zpráva

Celkem 125 000 eur ročně po dobu 23 let bude posílat Liberecký kraj Euroregionu Nisa, správci Fondu malých projektů Turów. Jedná se o příspěvek na financování projektů v oblasti životního prostředí.

Hejtman Půta: Valná hromada Euroregionu Nisa může rozhodnout o zvláštních peněžitých podporách
Foto: Archiv PL
Popisek: Hejtman Martin Půta

Rada také schválila jmenný seznam členů Hodnotící komise Fondu malých projektů Turów za Liberecký kraj. Příspěvek ještě musí odsouhlasit krajské zastupitelstvo.

„Účelem fondu je posílení ochrany životního prostředí České a Polské republiky v okolí polského hnědouhelného dolu Turów,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Z fondu budou financovány místní a regionální projekty. Na polské straně bude 250.000 euro přispívat ministerstvo životního prostředí.“

Ministerstvo životního prostředí vyzvalo Liberecký kraj k vytvoření fondu a příspěvku ve výši 50 % finanční podpory české strany. „Vedle každoročních členských příspěvku Euroregionu bude Liberecký kraj hradit také příspěvky mimořádné na financování projektů v rámci Fondu malých projektů Turów. Valná hromada Euroregionu Nisa může rozhodnout o zvláštních peněžitých podporách pro člena Euroregionu v mimořádných případech,“ doplnil hejtman Půta.

První řádný peněžní příspěvek ve výši 125.000 eur bude převeden na účet Euroregionu Nisa, jehož je Liberecký kraj členem, nejpozději do 18. listopadu 2022. Příspěvky budou převáděny vždy nejpozději k poslednímu lednu příslušného roku, a to po dobu platnosti Dohody, nejpozději do 31. ledna 2044.

„Věcné, časové a finanční podmínky předkládání žádostí o dotaci z fondu budou konkrétně uvedeny v každoročním vyhlášení výzvy, kterou bude schvalovat komise fondu. Programové území fondu navržené pro první výzvu v roce 2022 se nachází na českém i polském území podél státní hranice. Oprávněnými žadateli v první výzvě budou obce nacházející se na tomto konkrétně vymezeném území a jejich organizace,“ řekl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Podpořené projekty budou zlepšovat práci s vodou v krajině i sídlech nebo zlepšovat kvalitu ovzduší. Žadateli v této první výzvě budou obce. V další letech se zvažuje širší zapojení okruhu žadatelů.“ Komise fondu bude složená z pěti zástupců Libereckého kraje a z pěti zástupců polského Dolnoslezského vojvodství.

Anketa

Jak budete volit v komunálních volbách?

hlasovalo: 10967 lidí

Komise fondu vyhlašuje výzvy a rozhoduje o poskytování a neposkytování dotací. Členové komise za Liberecký kraj jsou: radní Václav Židek, Petr Dobrovský, jednatel Agentury regionálního rozvoje, s.r.o.; Jiří Hušek, ředitel Regionálního pracoviště Liberecko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; Petra Stejskalová z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa a Jitka Doubnerová z Místní akční skupiny Frýdlantsko a Místní akční skupiny Podještědí.

„V současné době je sesbíráno 115 projektových záměrů od obcí v pohraničí kolem Turowa z České i Polské republiky. Část záměrů se týká zadržování vody v krajině a výsadby zeleně a další část se týká odpadů a obnovitelných zdrojů. Projektové záměry nejsou již předschválené žádosti, ale jde pouze o nezávaznou informaci o tom, jaké projekty se v území chystají,“ uvedl hejtman Půta. Mezi záměry patří např. úprava pramenišť, tůní, zadržení vody v krajině na Chrastavsku, revitalizace a výsadba alejí na Hrádecku, nové malé vodní plochy ve Višňové, výstavba tůní a výsadba stromů v Heřmanicích, výstavba rybníku a obnova původního rybníku ve Frýdlantě či vybudování mokřadů, lesoparků a výsadba aleje v Dětřichově.

Fond malých projektů Turów byl zřízen 19. srpna 2022 Euroregionem Nisa na základě ustanovením článku 9 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky, která byla uzavřena 3. února 2022. Česká strana se v Dohodě zavázala k poskytnutí prvního příspěvku ve výši 250 000 EUR do tří měsíců od zřízení Fondu malých projektů Turów v rámci Euroregionu Nisa a další příspěvky ve stejné výši každý rok po dobu platnosti Dohody, nejpozději však do ledna roku 2044. Správcem fondu je Euroregion Nisa ve spolupráci s Euroregionem Nysa.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Snažíte se jako ministryně zprostředkovat mír nebo to považujete za nereálné?

Paní ministryně, snažíte se nebo budete se snažit mezi Ruskem a Ukrajinou iniciovat mírová jednání? Přijde mi, že tu probíhá jen válka ve zbrojení, což se obávám, že nemůže skončit dobře. Co když Putin fakt použije jaderné zbraně? Vždyť on už několikrát ukázal, že je šílenec!

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Hejtman Schiller: Den české státnosti se slavil i v Drážďanech

17:14 Hejtman Schiller: Den české státnosti se slavil i v Drážďanech

V Drážďanech se uskutečnila slavnostní recepce u příležitosti Dni české státnosti. Pořádal ji Generá…